Perspektywa biznesowa (ITIL) ang. business perspective

Perspektywa biznesowa - w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) zrozumienie usługodawcy oraz usług IT przez organizację biznesową i na odwrót (zrozumienie organizacji biznesowej przez usługodawcę).[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.