Zarządzanie wydajnością (ITIL) Przekierowano ze strony: Performance management (ITIL) ang. performance management

Zarządzanie wydajnością - czynności, które zapewniają, że coś osiąga oczekiwane rezultaty (wyniki) w sposób skuteczny i spójny.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.