PPM (jednostka miary) Przekierowano ze strony: Parts Per Milion ang. Parts Per Milion

PPM - miara jakości, wskazuje liczbę wad na milion (możliwości ich powstania). Im mniejsza wartość wskaźnika, tym większa bezdefektowość procesu (a tym samym większe prawdopodobieństwo uzyskania produktu finalnego spełniającego wymagania klienta).

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.