Zasada Pareto (ITIL) Przekierowano ze strony: Pareto principle ang. Pareto principle

Zasada Pareto - technika używana w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) do ustalania priorytetów działań. Zasada Pareto mówi, że 80% wartości każdej czynności jest wynikiem 20% wysiłku. Analiza Pareto jest również wykorzystywana w zarządzaniu problemem dla ustalenia priorytetów możliwych przyczyn problemu do wyjaśnienia.[1]

Opis metody znajduje się w oddzielnym artykule Analiza Pareto.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.