Parametry projektu ang. project management triangle, Triple Constraint or the Iron Triangle

Parametry projektu (magiczny trójkąt) - model ograniczeń występujący w zarządzania projektami. Na parametry projektu składają się: Zakres projektu, koszt projektu i czas projektu. Wszystkie trzy składowe są od siebie zależne, muszą być definiowane razem. Nie jest możliwa zmiana jednego z nich bez wpływu na pozostałe.

Odwrócony magiczny trójkąt

W metodyce DSDM Atern stosuje się odwrócony magiczny trójkąt, co jest charakterystyczne dla metodyk zwinnych zarządzania projektami, które dopuszczają zmiany zakresu.Źródło: Agile project management – the cure for perfectionism and missed deadlines? www.publicsectorpm.com/2010/12/agile-project-management-the-cure-for-perfectionism-and-missed-deadlines/

Bibliografia

Znaki towarowe

  • DSDM® and Atern® are registered trademarks of Dynamic Systems Development Method Limited in the United Kingdom and other countries;
  • DSDM® and Atern® are registered trademarks of Dynamic Systems Development Method Limited in the United Kingdom and other countries;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.