Paradoksalny efekt kontroli

Paradokslany efekt kontroli - zjawisko polegające na tym, że próby kontroli swoich myśli i uczuć skutkują zwykle narastaniem uczucia presji wewnętrznej na wykonywanie kontrolowanych zachowań i nasilaniem się tłumionych myśli. Tak dzieje się przede wszystkim w początkowych etapach wprowadzenia kontroli.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.