Pakiet wydania (ITIL) ang. release package

Pakiet wydania - okreslany w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) zestaw elementów konfiguracji (CI-s), które zostaną wytworzone, przetestowane i wdrożone razem jako pojedyncze wydanie. Każdy pakiet wydania zawiera zwykle jeden lub więcej pojedynczych składników wydania.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.