Analiza uciążliwości (ITIL) Przekierowano ze strony: Pain value analysis (ITIL) ang. pain value analysis

Analiza uciążliwości - technika w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) pomagająca określić wpływ na organizację biznesową jednego lub więcej problemów.[1] Formuła jest używana do obliczenia uciążliwości w oparciu o:
  • liczbę użytkowników, których dotyczyła,
  • czas trwania przestoju,
  • wpływ na każdego użytkownika i koszt dla firmy (jeśli jest znany).


Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.