PaaS - Platforma jako usługa ang. PaaS - Platform as a Service

PaaS jest kolejnym poziomem znajdującym się ponad poziomem IaaS umożliwiając dostęp do sprzętu poprzez oprogramowanie pośredniczące (middleware) lub inne narzędzia umożliwiające integrację

Klient nie zarządza ani kontroluje podstawowej infrastruktury włączając również zasoby sieciowe, serwery, systemy operacyjne i składowanie danych (storage). Klient kontroluje zainstalowane aplikacje oraz ewentualnie może zarządzać konfiguracją własnych hostów.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.