Wartość bieżąca całkowitych nakładów inwestycyjnych Przekierowano ze strony: PVI ang. present value of investement, PVI

Wartość bieżąca całkowitych nakładów inwestycyjnych - wartość zaktualizowana nakładów inwestycyjnych w poszczególnych okresach.

ostatnia modyfikacja 21 października 2015 r.