PRiSM Przekierowano ze strony: PRojects integrating Sustainable Methods ang. PRojects integrating Sustainable Methods

PRiSM
Metoda
Zarządzanie projektami
Logo PRiSM
WłaścicielGPM Global
RozpowszechnianieGPM Global
Powstanie2009-2011
Aktualna wersja2011
CertyfikacjaGPM Global oraz GAPPS
SpołecznośćGPM Global
Podstawowy schemat

Oficjalna strona internetowa


PRiSM - strukturyzowana Metoda zarządzania projektami opracowana przez GPM Global w celu dostosowania organizacyjnych inicjatyw zrównoważonego rozwoju przy realizacji projektów. Wedle idei PRISM jest powtarzalną oraz proaktywną metodyką, zapewniającą sukces projektom poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu środowisk.

Spis treści

Rozwój standardu

PRISM zaczęto rozwijać w roku 2009 z inicjatywy grupy kierowników projektów, którzy zgłosili swoje postulaty względem projektów o różnej wielkości, znaczeniu czy dla różnych obszarów przemysłu. W listopadzie 2011 roku GPM stało się dostawcą usługi NGO dla ONZ właśnie dzięki PRISM i obecnie wspomagają organizację w rozwoju programu Greening the Blue.

Zastosowanie

PRISM jest opartą na procesach, zorganizowaną metodyką zarządzania projektami, która uwydatnia kluczowe obszary stabilności i integruje je z tradycyjnymi fazami projektów, które, gdy zostaną odpowiednio sklasyfikowane oraz skutecznie powiązane, mogą zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko we wszystkich typach projektów przy jednoczesnej maksymalizacji możliwości zarządzania zrównoważonym rozwojem oraz limitowanymi zasobami.

Warto zaznaczyć, że PRISM jest ulepiony z tej samej gliny, co ogólnie akceptowane standardy profesjonalnego zarządzania projektami. Normy te znane jako księgi wiedzy obejmują przewodniki PMBoK, opublikowany przez Project Management Institute (PMI), APMBoK wydany przez APM oraz IPMA Competence Baseline (ICB) 3.0 wydany przez International Project Management Association (IPMA).

PRISM obejmuje także ramy działań pochodzących z ISO: 14001, który to standard koncentruje się na określonych obszarach i zawiera najlepsze praktyki, aby odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób wykorzystać te koncepcje w moich projektach?

Certyfikacja

Profesjonalnie przeprowadzona certyfikacja jest regulowana, kontrolowana i przeprowadzana przez radę akredytacyjną GPM Global i jest przyznawana osobom, które mogą wykazać kompetencje w zakresie stosowania metodyki PRISM.

Opis

PRISM posiada kilka funkcji, które są nowością w dziedzinie profesjonalnego zarządzania projektami, co łatwo pozwala odróżnić go od innych metod zarządzania projektami. Jego prawdziwa siła leży jednakże w jego łatwej obsługi i stosunkowo prostym podejściu. PRISM i jego funkcje uzupełniają, to co opisywano już w księgach wiedzy, poprzez praktyczne, proekologiczne i powtarzalne aktywności. Tymi aktywnościami są:
  • SMP(ang. Sustainability Management Plan)
  • EIA(ang. Environmental Impact Analysis)
  • P5 (ang. The impacts of Processes and Products to the Triple Bottom Line approach)
  • EMS(ang. Leveling - Aligning project deliverables with Environmental impacts)
  • I2I(ang. Inception to Incineration - Impact of the entirety of the project).


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.