PRINCE2 (ITIL) Przekierowano ze strony: PRojects IN Controlled Environments (ITIL) ang. PRojects IN Controlled Environments

PRINCE2 - standardowa metodyka rządu Wielkiej Brytanii do zarządzania projektami.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 12 października 2015 r.