PROMPT

PROMPT (Project Resource Organisation Management Planning Technique) - metodyka prowadzenia projektów informatycznych opracowana przez firmę Simpact Systems Limited w połowie lat 70. Na zamówienie rządowe wzbogacono metodykę o kwestię zarządzania jakością. Część standardu pod nazwą PROMPT II została w 1983 r. wprowadzona w jednostkach administracji rządowej Wielkiej Brytanii. Po wykupieniu praw do metodyki PROMPT przez firmę LBMS, w 1989 r. brytyjska agenda rządowa Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) opublikowała standard pod nową nazwą – PRINCE (Projects in Controlled Environments) i wskazała jako zbiór najlepszych praktyk zarządzania projektami informatycznymi. Wkrótce nowa metodyka zaczęła być stosowana także poza obszarem IT.

UwagiObecnie metodyka ma znaczenie jedynie historyczne.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.