Techniki PRINCE2 Przekierowano ze strony: PRINCE2 techniques ang. PRINCE2 techniques

Technika - instrukcja postępowania krok po kroku, przy użyciu której w poszczególnych procesach wytwarzane lub wykorzystywane są produkty specjalistyczne i zarządcze. PRINCE2 może współpracować z większością technik, które wdrażają najlepsze praktyki zarządzania projektami, ale trzy techniki są szczególnie polecane.

Spis treści

Techniki PRINCE2

PRINCE2 w edycji 2009 r. szczególnie poleca dwie techniki:

W wcześniejszej edycji (2005 r) definiował jeszcze:

Planowanie oparte na produktach

! Osobny artykuł: Planowanie oparte na produktach (PRINCE2)

Planowanie oparte na produktach jest kluczową cechą PRINCE2, zapewniającą koncentrację na produktach, które mają być dostarczone, i na ich jakości. Stanowi ono integralną część procesu Planowanie (PL) i prowadzi do użycia innych ogólnych technik planistycznych, takich jak planowanie sieciowe i wykresy Gantta.

Technika przeglądu jakości

! Osobny artykuł: Technika przeglądu jakości (PRINCE2)

Technika przeglądu jakości jest użyteczna dla kontroli produktów opartych na dokumentach i może być stosowana w połączeniu z innymi technikami kontroli jakości i testowania. Jeśli organizacja korzysta z podobnej własnej techniki, to ona może być stosowana.

Technika sterowania zmianami

! Osobny artykuł: Technika sterowania zmianami (PRINCE2)

Sterowanie zmianami jest bardzo ważną częścią zarządzania dowolnym projektem. PRINCE2 może integrować się z jakąkolwiek istniejącą techniką sterowania zmianami, ale w ramach metodyki zaproponowano nieskomplikowaną technikę, którą można wykorzystać w tych projektach, w których nie stosuje się jeszcze żadnej.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Oficjalna strona PRINCE2

Bibliografia

  • PRINCE2, Wikipedia en
  • PRINCE2, Wikipedia pl
  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3
  • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.