Certyfikacja PRINCE2 Przekierowano ze strony: PRINCE2 certification ang. PRINCE2 certification

Certyfikacja PRINCE2 - to proces zdobycia i potwierdzenia wiedzy z zakresu zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2 przez osoby indywidualne. W ramach procesu jednostki posiadające akredytację APM Group prowadzą szkolenia i egzaminy oraz wydają międzynarodowe poświadczenia (certyfikaty), że dana osoba je zdała. Istnieją dwa poziomy certyfikacja: PRINCE2® Foundation i PRINCE2® Practitioner.

Spis treści

Akredytowane jednostki szkoleniowe i egzaminacyjneWłaścicielem praw do znaku towarowego PRINCE2® jest Cabinet Office - Kancelarii Premiera Wielkiej Brytanii. Tym samym żadna certyfikacja nie może odbywać się bez jej zgody. Scedowała ona swoje uprawnienia na brytyjskiej organizacji The APM Group Ltd (APMG), wskazując ją jako oficjalnego, globalnego akredytora (ang. The Official Accreditor) PRINCE2®.

APM Group Ltd udziela akredytacji jednostkom szkoleniowym i egzaminacyjnych - ATO (ang. Accredited Training Organisations), a także na wykorzystywane na szkoleniach materiały. Certyfikowane szkolenia mogą prowadzić wyłącznie certyfikowani trenerzy (ang. Approved Trainers).[1]

W Polsce status ATO PRINCE2 posiadają centra szkoleniowe:

Uprawnienia do prowadzenia szkoleń mają również centra szkoleniowe afiliowane przy ATO:

Certyfikaty PRINCE2Schemat certyfikacji PRINCE2® zakłada trzy poziomy wiedzy:

Certyfikat PRINCE2® Foundation jest przyznawany dożywotnio, natomiast w przypadku PRINCE2® Practitioner po 5 latach trzeba zdać egzamin recertyfikujący.

Ponadto trenerom przyznawany jest:

Szkolenia PRINCE2Przygotowanie do egzaminu odbywa się w formie szkoleń prowadzonych przez uprawnione ATO. Poprzez proces akredytacji Cabinet Office zapewnia, że każde szkolenie posiada określony w syllabusie minimalny poziom wiedzy, a materiały i sposób prowadzenia szkolenia spełniają kryteria jakości.

Uwagi  • Słabą stroną certyfikatów PRINCE2®, w porównaniu z innymi certyfikatami z zarządzania projektami, jest to, że do ich uzyskania wystarczające jest zdanie egzaminu. Nie wymagają one posiadania doświadczenia praktycznego ani aktywności zawodowej.


  • Cena egzaminu ustalana jest przez APM Groum i na całym świecie jest jednakowa.


Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.