PRINCE2 Professional

PRINCE2® Professional - certyfikat będący kolejnym krokiem po uzyskaniu certyfikatu PRINCE2® Practitioner dla osób chcących wykazać swoje doświadczenie w stosowaniu metody PRINCE2®. Na tym poziomie są sprawdzane umiejętności w zarządzaniu niekompleksowym projektem PRINCE2 we wszystkich aspektach cyklu życia projektu.

Certyfikat PRINCE2® Professional

Uzyskanie certyfikatu PRINCE2® Professional wymaga, oprócz wcześniejszego posiadania certyfikatu PRINCE2® Practitioner:
  • przeprowadzenia 2,5 dniowej oceny zintegrowanej (ang. Assessment Centre)
  • udziału w zajęciach i ćwiczeniach zespołowych
  • opracowania studium przypadku fikcyjnego projektu


Ocenianych jest 19 indywidualnych kryteriów wydajności. Nie ma egzaminu pisemnego.

Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.