PRINCE2 Practitioner

PRINCE2® Practitioner - certyfikat potwierdzający wiedzę teoretyczną, a także dogłębne zrozumienie metodyki PRINCE2® koniecznej do sprawnego wdrożenia i stosowania zasad zarządzania projektami w dowolnym projekcie. Warunkiem koniecznym i wystarczającym uzyskania certyfikatu jest zadanie egzaminu. Certyfikat jest wystawiany przez brytyjską organizację APM Group ale posiada międzynarodowe uznanie.

Spis treści

Szkolenie PRINCE2® Practitioner

Podstawą do przystąpienia do egzaminu jest udział w szkoleniu PRINCE2® Practitioner, które są prowadzone przez akredytowane centra szkoleniowe ATO (ang. Accredited Training Organisations). Szkolenie takie prowadzone jest przez certyfikowanego trenera (ang. Approved Trainers) i z wykorzystaniem zatwierdzonych materiałów szkoleniowych.

Szkolenie trwa 2 dni, a na jego zakończenie odbywa się egzamin. Organizowane bywają szkolenia odbywające się w kolejnych dniach po szkoleniu PRINCE2® Foundation.

Egzamin PRINCE2® Practitioner

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie certyfikatu PRINCE2® Foundation.

Egzamin ma formę testu scenariuszowego (ang. objective testing) - podstawą każdego pytania jest scenariusz wraz z informacjami dodatkowymi - w każdym pytaniu można zdobyć od 0 do 12 punktów. Egzamin składa się z 9 pytań i maksymalnie można uzyskać 108 punktów. Egzamin trwa 2,5 godziny i nie ma dodatkowego czasu na zapoznanie się ze scenariuszami. W jego trakcie można korzystać z podręcznika Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.). Można go zdawać zarówno w języku angielskim jak i polskim.

Wartością progową, od której egzamin uważa się za zdany jest 59 punktów, czyli 55% zalicza. Odpowiedzi są kodowane i oceniane bezstronnie przez weryfikatorów z APM Group.

Certyfikat PRINCE2® Practitioner

Certyfikat PRINCE2® Practitioner potwierdza teoretyczną znajomość metodyki PRINCE2® na poziomie zaawansowanym i umiejętność radzenia sobie w konkretnych sytuacjach (zadania scenariuszowe). Jego uzyskanie nie jest obwarowane żadnymi dodatkowymi wymaganiami (jak wiek czy praktyka zawodowa) oprócz zdania egzaminu. Jest uważany za trudny, relatywnie niedrogi i bardzo popularny szczególnie w Europie. Jego posiadanie jest przydatne kierownikom projektów, szczególnie w organizacjach stosujących metodykę PRINCE2.

Po 3-5 latach od uzyskania certyfikatu PRINCE2® Practitioner konieczna jest recertyfikacja polegająca na zdaniu specjalnego egzaminu. Egzamin recertyfikacyjny [1] ma formę testu scenariuszowego zawierającego 3 pytania. W każdym pytaniu można zdobyć od 0 do 12 punktów, więc maksymalnie można zdobyć 36 punktów. Egzamin trwa godzinę. Wartością progową, od której egzamin uważa się za zdany jest 20 punktów, czyli 55% zalicza. Odpowiedzi są kodowane i oceniane bezstronnie przez weryfikatorów z APM Group.

Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.