PRINCE2 Foundation

PRINCE2® Foundation - certyfikat potwierdzający podstawową znajomość metodyki PRINCE2®. Warunkiem koniecznym i wystarczającym uzyskania certyfikatu jest zadanie egzaminu, sprawdzającego wiedzę merytoryczną z zakresu procesów, komponentów i technik metodyki. Certyfikat jest wystawiany przez brytyjską organizację APM Group ale posiada międzynarodowe uznanie.

Spis treści

Szkolenie PRINCE2® Foundation

Podstawą do przystąpienia do egzaminu jest udział w szkoleniu PRINCE2® Foundation, które są prowadzone przez akredytowane centra szkoleniowe ATO (ang. Accredited Training Organisations). Szkolenie takie prowadzone jest przez certyfikowanego trenera (ang. Approved Trainers) i z wykorzystaniem zatwierdzonych materiałów szkoleniowych.

Szkolenie trwa 3 dni, a na jego zakończenie odbywa się egzamin.

Egzamin PRINCE2® Foundation

Egzamin ma formę testu wielokrotnego wyboru (ang. multiple choice) - do każdego pytania są proponowane cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawdziwa. Egzamin składa się z 75 pytań oraz 5 pytań próbnych, które nie są zaliczane do oceny - pytania te nie są oznaczone. Egzamin trwa 60 minut. W jego trakcie książki muszą być zamknięte i nie wolno posługiwać się żadnymi pomocami. Można go zdawać zarówno w języku angielskim jak i polskim.

Wartością progową, od której egzamin uważa się za zdany jest 35 poprawnych odpowiedzi, czyli 50% zalicza. Nieoficjalny wynik egzaminu jest znany w kilkanaście minut po zakończeniu, a na oficjalny wynik trzeba poczekać około dwóch tygodni.

Certyfikat PRINCE2® Foundation

Certyfikat PRINCE2® Foundation potwierdza teoretyczną znajomość metodyki PRINCE2® na poziomie podstawowym. Jego uzyskanie nie jest obwarowane żadnymi dodatkowymi wymaganiami (jak wiek czy praktyka zawodowa) oprócz zdania egzaminu. Jest relatywnie niedrogi i bardzo popularny szczególnie w Europie. Jego posiadanie jest przydatne szczególnie w organizacjach stosujących metodykę PRINCE2, gdyż gwarantuje posługiwanie się tą samą terminologia.

Jest wymagany od kandydatów przystępujących do egzaminu PRINCE2® Practitioner.

Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.