PN-I-02000

PN-I-02000:2002 – Technika informatyczna – Zabezpieczenia w systemach informatycznych – Terminologia - norma, która stanowi opracowanie mające na celu unormowanie terminologii polskiej dotyczącej bezpieczeństwa systemów informatycznych i ochrony informacji. Podstawą do opracowania tej normy była norma międzynarodowa ISO/IEC 2382-8:1998.

Definicje podzielone zostały na następujące obszary
  • Definicje podstawowe
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i klasyfikacja aktywów
  • Techniki kryptograficzne
  • Kontrola dostępu i monitorowanie
  • Naruszenie bezpieczeństwa
  • Ochrona danych
  • Utrzymanie dostępności i odtwarzania systemów
  • Przestępczość komputerowa
  • Audyt i ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych


Bibliografia

PN-I-02000:2002, Centrum Bezpieczeństwa.pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.