Project Management Institute (ITIL) Przekierowano ze strony: PMI (ITIL) ang. Project Management Institute, PMI

PMI (Project Management Institute) - organizacja członkowska, która rozwija zawód zarządzania projektami poprzez ogólnie uznane normy i certyfikaty, współpracujące społeczności, szeroki program badawczy i możliwości rozwoju zawodowego. PMI jest organizacją członkowską non profit i jest reprezentowana w wielu krajach na całym świecie. PMI prowadzi i publikuje Project Management Body of Knowledge (PMBOK).[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.