Project Management Body of Knowledge (ITIL) Przekierowano ze strony: PMBOK (ITIL) ang. Project Management Body of Knowledge, PMBOK

PMBOK - standard zarządzania projektami utrzymywany i publikowany przez Project Management Institute.[1]

Uwaga

Angielski termin project management body of knowledge to określenie uniwersalne, które trzeba by przetłumaczyć kanon wiedzy o zarządzaniu projektami. Natomiast nazwa standardu PMI brzmi w oryginale A Guide to the Project Management Body of Knowledge, czyli w wolnym tłumaczeniu "przewodnik po kanonie wiedzy o zarządzaniu projektami". Różnica między tymi dwoma określeniami jest zresztą podkreślona w samej publikacji PMBOK Guide.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 18 października 2015 r.