Dokumentacja Inicjowania Projektu (PRINCE2) Przekierowano ze strony: PID (PRINCE2) ang. Project Initiation Documentation, PID, Project Initiation Document (ed.2005)

Dokumentacja Inicjowania Projektu (DIP, ed.2005 Dokument Inicjujący Projekt) - zbiór dokumentów tworzących logiczną całość, który zestawia razem najistotniejsze informacje potrzebne do rozpoczęcia projektu na solidnej podstawie i do przekazania tych informacji wszystkim stronom zainteresowanym projektem.[1]

Spis treści

Cel

Dokumentacja Inicjowania Projektu wyznacza kierunek i zakres projektu - stanowi swoisty "kontrakt" zawarty między zespołem zarządzania projektem a kierownictwem firmy lub programu.

Istnieją dwa podstawowe zastosowania tej dokumentacji:
 • zagwarantowanie, że projekt posiada solidną podstawę, przed zwróceniem się do Komitetu Sterującego, aby poczynił jakiekolwiek większe zobowiązania wobec projektu,
 • pełnienie roli dokumentacji bazowej, w odniesieniu do której Komitet Sterujący i Kierownik Projektu mogą oceniać postępy, zagadnienia i bieżące kwestie, dotyczące zasadności kontynuowania projektu.


Skład

Dokumentacja Inicjowania Projektu musi zawierać podstawowe informacje potrzebne do zarządzania strategicznego i kierowania projektem, których zakres wyznaczają następujące fundamentalne pytania:
 • Co projekt zamierza osiągnąć?
 • Dlaczego osiągnięcie tego jest ważne?
 • Gdzie wytwarzany będzie produkt?
 • Kto będzie zaangażowany w zarządzanie projektem i jakie będą obowiązki zaangażowanych?
 • Jak i kiedy to wszystko ma się wydarzyć?


Dokumentacja Inicjowania Projektu zawiera sekcje stabilne, niezmienne w trakcie trwania projektu, i sekcje zmienne, które wymagają tworzenia nowych wersji w miarę postępów w realizacji projektu.

Sekcje stabilne

Sekcje zmienneŹródło

 • dokumentacja właściwie przedstawia projekt,
 • dokumentacja ukazuje sensowny, możliwy do zrealizowania projekt, który pozostaje w zgodzie ze strategią firmy lub ogólnymi potrzebami programu,
 • struktura organizacyjna projektu jest kompletna wraz z nazwiskami i tytułami,
 • wzięto pod uwagę wszystkie role,
 • dokumentacja wyraźnie ukazuje system sterowania, raportowania i zarządzania strategicznego, który jest możliwy do wprowadzenia, odpowiedni do skali, ryzyka biznesowego oraz znaczenia biznesowego projektu,
 • strukturze organizacyjnej projektu towarzyszą uzgodnione i podpisane opisy ról,
 • relacje i linie podziału władzy w projekcie są jasne,
 • jeśli to konieczne, struktura organizacyjna projektu wskazuje, komu podlega Komitet Sterujący,
 • elementy sterowania spełniają potrzeby Komitetu Sterującego, Kierownika Projektu i Kierowników Zespołów,
 • elementy sterowania]] spełniają wymagania delegowanego nadzoru,
 • jest jasne, kto administruje każdym z elementów sterowania.

Bibliografia

 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.