Cykl Deminga (ITIL) Przekierowano ze strony: PDCA (ITIL) ang. Plan-Do-Check-Act, PDCA

Cykl Deminga (cykl PDCA) - czteroetapowy cykl zarządzania procesem w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement), przypisywany Edwardowi Demingowi. Model (PDCA) Zaplanuj-Wykonaj-Sprawdź-Usprawniaj jest również nazywany cyklem Deminga.[1]
  • Zaplanuj - projektuj lub skoryguj procesy wsparcia usług informatycznych;
  • Wykonaj - wdrażaj plan i zarządzaj procesami;
  • Sprawdź - mierz procesy i usługi informatyczne, porównaj z celami i wytwórz raporty;
  • Usprawniaj - planuj i wdrażaj zmiany w celu poprawy procesów.


Obszerniejszy opis w artykule Cykl Deminga.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.