Koszt pośredni (ITIL) Przekierowano ze strony: Overhead (ITIL) ang. indirect cost

Koszt pośredni - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) koszt świadczenia usługi informatycznej, który nie może być przypisany w całości do konkretnego odbiorcy, na przykład: koszt dostarczenia serwerów współdzielonych lub licencji na oprogramowanie.[1]

Uwaga

Zamiennie do terminu koszty pośrednie' stosuje się termin koszty ogólne.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.