OPBOK Przekierowano ze strony: Outsourcing Professional Body of Knowledge ang. Outsourcing Professional Body of Knowledge

OPBOK
Body of Knowledge
Sourcing IT
Logo IAOP
WłaścicielIAOP
RozpowszechnianieIAOP
Powstanie2006 r.
Aktualna wersjav.9
CertyfikacjaIAOP
SpołecznośćIAOP
okładka podręcznika
Oficjalna strona internetowa


OPBOK - zbiór najlepszych praktyk z całego świata, dotyczących projektowania, implementacji i zarządzania kontraktami outsourcingowymi, łącznie z kodeksem etyki i praktykami biznesowymi dla profesjonalistów z zakresu outsourcingu.

Spis treści

Charakterystyka

Właścicielem OPBOK, który go jednocześnie rozwija, jest międzynarodowe stowarzyszenie IAOP (ang. International Association of Outsourcing Professionals). Zostało ono założone w 2005 r. przez konsorcjum wiodących firm zaangażowanych w outsourcing jako klienci, dostawcy i doradcy. Po raz pierwszy OPBOK został opublikowany w 2006 roku. Obecnie obowiązująca wersja 9 odzwierciedla istotne aktualizacje powszechnie akceptowanych praktyk i umiejętności z IAOP, które są wymagane do zapewnienia sukcesu outsourcingu. Wersja ta stanowi bazę dla dyplomu IAOP Certified Outsourcing Professional, jak również dla innych programów certyfikacyjnych.

Framework OPBOK

OPBOK opisuje powszechnie akceptowane zbiory wiedzy i praktyk właściwe dla skutecznego projektowania, implementacji i zarządzania kontraktami outsourcingowymi. Zapewnia:
  • ramy pozwalające zrozumieć, czym jest outsourcing oraz w jaki sposób przyczynia się do działań biznesowych;
  • powszechnie akceptowane obszary wiedzy i praktyk jako kluczowe dla sukcesu outsourcingu;
  • słownik najczęściej używanych terminów w transakcjach i kontraktach outsourcingowych.


OPBOK jest podzielony na 10 obszarów wiedzy, obejmujących najważniejsze dziedziny specjalistycznej wiedzy dotyczącej outsourcingu. Framework OPBOK jest oparty na pięcioetapowym procesie outsourcingu.Rys. Pięcioetapowy proces outsourcingu OPBOK[1]


Adresaci

OPBOK jest przeznaczony dla profesjonalistów z zakresu outsourcingu, którzy są kupującymi, dostawcami i doradcami w branży outsourcingowej. Wzbudza również zainteresowanie kadry zarządzającej wyższego szczebla na użytek kupowania organizacji. Natomiast trenerzy i pracownicy naukowo-dydaktyczni skupiają się na aspektach porządkowania tematów związanych z outsourcingiem.

Zakres i ograniczenia

OPBOK obejmuje:
  • nadzór i definiowanie strategii outsourcingu,
  • nadzór, identyfikowanie i komunikowanie wymagań biznesowych,
  • wybieranie i kwalifikowanie dostawców,
  • pozyskanie wewnętrznego poparcia,
  • tworzenie zespołów projektowych (w zakresie związanym z outsourcingiem);
  • budowanie wartości i zwrot z inwestycji.


OPBOK i opracowany przez Carnegie Mellon ESCM stają się najważniejszymi standardami w zakresie outsourcingu. OPBOK uzupełnia ESCM-CL. OPBOK skupia się na outsourcingu dowolnej usługi (ale wyłącznie na outsourcingu). Z kolei eSCM-CL skupia się na sourcingu usług informatycznych i obejmuje różne rodzaje sourcingu, łącznie z outsourcingiem, insourcingiem i shared services. OPBOK stanowi podstawę do indywidualnej certyfikacji - Certified Outsourcing Professional (COP), podczas gdy eSCM-CL wspiera ocenę organizacji i umożliwia jej certyfikowanie.

Mocne strony

OPBOK odzwierciedla najlepsze praktyki profesjonalistów z zakresu outsourcingu z całego świata, łącznie z czynnikami „zrób albo przerwij”, które mogą wpływać na każdą inicjatywę związaną z outsourcingiem.

Problemy

OPBPK nie odnosi się do insourcingu ani do usług współdzielonych (ang. shared services).

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

Jane Chittenden, René Visser, Johannes W. van den Bent: Global Standards and Publications, Edition 2012/2013, Van Haren Publishing May 2012
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.