Wynik (MSP) Przekierowano ze strony: Output ang. output

Wynik - niematerialny lub materialny twór (artefakt) wytworzony, zbudowany lub powstały w wyniku zaplanowanych działań.[1]

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.