Rezultat (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Outcome (PRINCE2) ang. outcome

Rezultat - wynik zmiany, zwykle mający wpływ na realną sytuację i/lub okoliczności. Zmianę wprowadzamy po to, aby uzyskać określone rezultaty. Rezultaty są wynikiem działań podejmowanych w celu wprowadzenia zmiany.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.