Wynik (ITIL) Przekierowano ze strony: Outcome (ITIL) ang. outcome

Wynik - rezultat wykonywania czynności, realizacji procesu, dostarczania usług informatycznych itp.. Określenie stosowane zarówno w stosunku do oczekiwanych, jak i rzeczywistych rezultatów.[1]

Zobacz też

cel

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.