Oszustwo podatkowe

Oszustwo podatkowe - umyślne uchylenie się od opodatkowania. Przestępstwo popełniane w celu uniknięcia opodatkowania lub zmniejszenia jego wysokości. Jest to czyn umyślny, a nie przypadkowy błąd.

Spis treści

Regulacje prawne

Przestępstwa podatkowe, w tym oszustwo podatkowe, zaliczone zostały przez państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej do katalogu przestępstw gospodarczych.W polskim Kodeksie karnym skarbowym pojęcie oszustwa przypisywane jest wielu typom deliktów, do których zalicza się uchylanie się od opodatkowania (art 54), podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w deklaracji lub w oświadczeniu (art. 56), wyłudzenie zwrotu podatku (art. 76), a nawet uporczywe niewypłacanie podatku (art. 57)[1].

Formy oszustw podatkowych

Nielegalne formy unikania podatków mogą przybrać formę:
  • zatajenia przedmiotu opodatkowania;
  • zatajenia rachunkowego;
  • fałszywego kwalifikowania;
  • zorganizowania niewypłacalności.


Oszustwa w podatku od towarów i usług

  • stosowanie stawki podatkowej niższej niż należnej – podatnicy wykazują w deklaracji VAT-7 sprzedaż towaru lub usługi ze stawką 0 lub 7% zamiast 22%;
  • ukrywanie lub usuwanie dokumentów dotyczących niektórych sprzedaży;
  • zawyżanie wartości sprzedaży eksportowej, a nawet pozorowanie transakcji eksportowanych (w celu uzyskania stawki 0%);
  • deklarowanie sprzedaży zwolnionej od podatku jako sprzedaży opodatkowanej – korzystanie z prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.


Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 25 października 2015 r.