Organizacja (ITIL) Przekierowano ze strony: Organization (ITIL) ang. organization

Organizacja - firma, podmiot prawny lub inna instytucja. Określenie stosowane czasem wobec jednostki, w skład której wchodzi zespół ludzi, zasoby i budżet, jak na przykład zespół projektowy lub jednostka biznesowa.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.