Organizacja przerw w pracy ang. work breaks organization

Organizacja przerw w pracy - organizacja planowanego lub nieplanowanego zaprzestania procesu pracy, która ma na celu usunięcia objawów zmęczenia. Długość przerw w pracy zależy od charakteru pracy oraz jej tempa.

Spis treści

Rodzaje przerw w pracy

Przerwy w pracy moga być:
 • dowolne - gdy pracownik robi je we własnym zakresie,
 • zorganizowane - ustalone przez firmę,
 • niezorganizowane - wynikające z nieprzewidzianych zdarzeń.


Zasady wyznaczania przerw w pracy

Najważniejsze zasady wyznaczania przerw w pracy:
 • suma przerw w pracy nie powinna przekraczać 15% całkowitego czasu pracy,
 • podczas prac ciężkich suma przerw wynosić może 20-30% całkowitego czasu pracy,
 • planując jedną długą przerwę należy umiejscowić ją pośrodku całkowitego czasu pracy,
 • w przypadku dwóch przerw - powinny one dzielić całkowity czas pracy na 3 równe części, przy czym pierwsza przerwa powinna być krótsza od drugiej,
 • w przypadku ciężkich prac fizycznych liczba przerw powinna być większa niż 2,
 • zalecane jest stosowanie przerw częstych, lecz krótkich.


Zalety przerw w pracy

Stosowanie przerw w pracy ma duży wpływ na efektywność pracy oraz poprawia jej wydajność. Częste zaplanowane przerwy zmieniają nastawienie pracownika oraz wpływają na jego odpoczynek i odprężenie. Zaplanowanie przerw pomaga również zniwelować ilość przerw dowolnych.

Lunch

Popularnym przykładem przerwy w krajach zachodnich jest tzw. lunch, który przypada między godziną 12:00 a 13:00. Jest to bowiem okres znacznego spadku gotowości do pracy. Podczas lunchu pracownik może zjeść posiłek i zrelaksować się, by po przerwie wrócić do pracy z energią.

Przerwy zaliczane do czasu pracy

Do czasu pracy zalicza się:
 • przerwy dla pracowników, których czas pracy wynosi nie mniej niż 6 godzin dziennie,
 • przerwy przy pracy monotonnej, które prowadzona jest w określonym tempie
 • przerwy przy pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia
 • przerwy na karmienie dziecka piersią
 • przerwy w pracy dla osoby niepełnosprawnej
 • przerwy dla osób pracujących przy monitorach ekranowych
 • przerwy dla młodocianych pracowników
 • przerwy na czas szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przerwy w pracy związane z badaniami lekarskimi


Przerwy nie zaliczane do czasu pracy

 • dodatkowa przerwa wprowadzona przez pracodawcę
 • przerwa dla pracownika zatrudnionego w systemie przerywanego czasu pracy


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Okresy odpoczynku i przerwy podczas pracy

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.