Optymalizować (ITIL) ang. optimize

Optymalizować - przeprowadzać przegląd , planowanie i inicjowanie zmian w celu osiągania maksymalnej sprawności i skuteczności elementu konfiguracji (ang. CI), aplikacji, procesu itp.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.