Oprogramowanie do zarządzania projektami ang. project management software

Oprogramowanie do zarządzania projektami - termin zbiorczy dla oprogramowania komputerowego służącego do harmonogramowania, kontroli i zarządzania Budżetem, alokacji zasobów, zarządzania jakością i dokumentacją, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania odchyleniami w projektach.

Spis treści

Zadania oprogramowania do zarządzania projektami

Harmonogramowanie

Jednym z najważniejszych zadań podczas zarządzania projektami jest harmonogramowanie sekwencji zdarzeń i zadań. Oprogramowanie pozwala na opanowanie złożoności tego zadania. Oprogramowanie oferuje następujące wsparcie:
 • Zdarzenia mogą zależeć od siebie w różny sposób. Oprogramowanie pomaga w śledzeniu tych zależności.
 • Harmonogramowanie przydziału zasobów do zadań tak, aby wykorzystać zasoby najbardziej efektywnie.
 • Radzenie sobie z niepewnościami oszacowania czasu trwania poszczególnych zadań i śledzenie czasu wykonania.
 • Pomoc przy takim ustawianiu zadań by zdążyć w planowanym terminie zakończenia projektu.
 • Pomoc przy pracy z wieloma harmonogramami projektów.

Dostarczanie informacji

Oprogramowanie do zarządzania projektami dostarcza duża ilość informacji wielu ludziom biorących udział w projekcie albo zainteresowanych wynikami projektu (interesariuszom). Typowe wymagania stawiane przed takim oprogramowaniem to dostarczenie:
 • Listy zadań dla osób i przydział zasobów do zadań w projekcie.
 • Zbiorczej informacji o długości trwania zadań.
 • Wczesnych ostrzeżeń o ryzykach w projekcie.
 • Informacji o pracochłonności.
 • Informacji historycznych dotyczących dotychczasowego przebiegu projektu w kontekście harmonogramu, budżetu oraz zakresu.

Obliczanie ścieżki krytycznej

W przypadku skomplikowanych harmonogramów mamy do czynienia ze ścieżką krytyczną lub sekwencją zdarzeń czy zadań zależnych od siebie w określonej kolejności. Zdarzenia te w sposób bezpośredni wpływają na długość trwania całego projektu. Oprogramowanie do zarządzania projektami może i powinno pomagać planistom w identyfikowaniu ścieżki krytycznej.

Rodzaje oprogramowania do zarządzania projektami

Dla komputerów klasy desktop

Oprogramowanie do zarządzania projektami może zostać zaimplementowane jako program działający na komputerze użytkownika. Zwykle oznacza to wygodniejszy, szybciej działający i bardziej bogaty interfejs użytkownika. Aplikacje desktopowe, przechowują swoje dane najczęściej w pliku. Jednakże niektóre aplikacje mają możliwość do współdzielenia i współpracy z innymi użytkownikami, a nawet przechowywania danych w centralnej bazie danych, np. relacyjnej.

Aplikacje takie mogą być zaimplementowane aby działać w środowisku heterogenicznym z wieloma różnymi systemami operacyjnymi, lecz jest to rzadkość w przypadku tego typu aplikacji.

Oparte na WWW

Cechy tego typu rozwiązania są następujące:
 • Aplikacja może być dostępna z dowolnego komputera bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania (wymagania to przeglądarki internetowej i dostęp do sieci komputerowej).
 • Łatwość obsługi.
 • Dostęp dla wielu użytkowników jednocześnie.
 • Łatwość wdrażania zmian w oprogramowaniu, gdyż jest ono na centralnym serwerze.
 • Zwykle działa wolniej niż aplikacje desktopowe.
 • Informacje o projekcie nie są dostępne bez podłączenia do sieci albo przy wyłączonym serwerze.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.