Opis stanowiska pracy (ITIL) ang. job description

Opis stanowiska pracy - dokument określający role, zakres odpowiedzialności, umiejętności i wiedzę wymaganą przez konkretną osobę. Jeden opis stanowiska pracy może zawierać wiele ról, na przykład: role kierownika konfiguracji i kierownika zmiany mogą być wykonywane przez jedną osobę.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.