Opis stanowiska pracy

Opis stanowiska pracy – podstawowy element dokumentacji struktury organizacyjnej. Właściwe jego przygotowanie umożliwia prawidłową budowę struktury. Opis jest wykorzystywany również w innych obszarach, jak np. Rekrutacja czy Wartościowanie pracy. Opis stanowiska jest także podstawą do opracowania zakresu czynności dla pracownika.

Spis treści

Opis szczegółowyW zależności od potrzeb, można wprowadzać różne formularze opisu stanowiska:
 • karty zadań stanowisk pracy;
 • karty zadań stanowisk kierowniczych.


W ramach karty opisu stanowiska powinny się znaleźć informacje dotyczące:
 • stosunków z innymi stanowiskami (komunikacja, podległość, zastępowanie);
 • głównych zadań, uprawnień i odpowiedzialności;
 • środków wykorzystywanych w procesie realizacji zadań;
 • wymagań w zakresie kompetencji i doświadczenia.


Należy pamiętać, że w opisie stanowiska nie znajdują się wszystkie zadania pełnione przez pracownika, bowiem część z nich może znaleźć się z zakresie czynności. W opisie wpisać należy jedynie te zadania, które są przypisane do danego stanowiska pracy (tzn. np. kolejny pracownik zatrudniony na tym stanowisku otrzyma takie zadania). Jeśli jednak pracownik ze względu na swoje indywidualne kwalifikacje, niewynikające z opisu stanowiska, wykonuje zadania dodatkowe, należy je wpisać do zakresu czynności (gdyż kolejny pracownik na tym stanowisku może takich umiejętności nie posiadać).

KorzyściPrawidłowo przygotowany zakres czynności daje szereg korzyści zarówno pracownikom, jak i kierownictwu:
 • pozwala unikać sprzeczności i podwójnej pracy dzięki jej dokładnemu, zawartemu na piśmie, podziałowi;
 • odciąża kadrę kierowniczą od wykonywania poszczególnych zadań;
 • stanowi podstawę doboru i rekrutacji nowych pracowników oraz systemu zarządzania kadrami;
 • umożliwia dokonania oceny miejsca pracy i wartościowanie zadania przeznaczone do realizacji, co pozwala na opracowanie poprawnego systemu wynagrodzeń;
 • jasno zakreśla stosunek na linii przełożony - podwładny oraz pracownik - współpracownik;
 • daje podstawy ku lepszej samokontroli poprzez specyfikację celów dla poszczególnych stanowisk pracy;
 • stwarza możliwość pełniejszego zrozumienia znaczenia własnego wkładu pracy do generalnych zadań przedsiębiorstwa, dając zwiększone szanse samorealizacji.


Przykład karty opisowejNazwa przedsiębiorstwa....................................Karta stanowiska pracy:................................................Imię i nazwisko pracownika: ..........................................
Wymaganiakwalifikacyjne:

Kategoria zaszeregowania:
Przynależność do komórki organizacyjnej:
Bezpośrednia zależność służbowa:
Zastępstwo:- jest zastępowanyprzez: ..........................................................................................- zastępuje: ............................................................................................................
Zadania, uprawnienia iodpowiedzialność pracownika:Część ogólna:Ogólnezadania:Ogólneuprawnienia:Ogólnaodpowiedzialność:

Częśćszczegółowa (wykaz zadań przewidzianych do realizacji nastanowisku):

Kartę formalniezestawił:....................................Zakres zadań ustalił:.......................................Kartę zatwierdził:.......................................
Oświadczam, że treśćniniejszej Karty jest mi znana i zobowiązuję się do ścisłegoprzestrzegania jej ustaleń i postanowień.

Podpispracownika..............................
Uzupełnienia imodyfikacje:Źródło: A. Nalepka: Struktura organizacyjna, wyd. Antykwa, Kraków 2001, s. 114.

Zobacz teżBibliografia • A. Nalepka: Struktura organizacyjna, wyd. Antykwa, Kraków 2001
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.