Opis Produktu Końcowego Projektu (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Opis Produktu Projektu (PRINCE2) ang. Project Product Description

Opis Produktu Końcowego Projektu - specjalny rodzaj Opisu Produktu, który jest wykorzystywany dla uzyskania zgody użytkownika na zakres i wymagania projektu, oraz w celu określenia oczekiwań jakościowych klienta i zdefiniowania kryteriów akceptacji dla projektu.[1]

Spis treści

Skład

Opis Produktu Końcowego Projektu powinien zawierać:

Źródło/Pochodzenie

Opis Produktu Końcowego Projektu powstaje w czasie procesu Przygotowywania projektu jako część przygotowywania wstępnego zakresu. Następnie może zostać dopracowany w kolejnym procesie Inicjowania projektu podczas tworzenia Planu Projektu.

Jest poddawany formalnej kontroli zmian, a pomiędzy poszczególnymi etapami (w czasie procesu Zarządzania zakresem etapu powinno się sprawdzać, czy nie są wymagane żadne zmiany w opisie.

Opis Produktu Końcowego Projektu wykorzystywany jest także w procesie Zamykania projektu jako część weryfikacji, czy projekt dostarczył oczekiwane produkty i czy spełnione zostały uzgodnione kryteria akceptacji.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
  • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.