Operator logistyczny

Spedytor, LSP, Logistics service provider

Operator logistyczny - firma oferująca obsługę klienta w zakresie przewozu, jego organizacji oraz czynności związanych ze składowaniem. Celem działalności firmy jest obniżenie kosztów swoich oraz klienta poprzez sprawną organizację i zarządzanie.

Spis treści

ZadaniaDo zadań operatorów logistycznych należą:

Relacje pomiędzy operatorem logistycznym a klientemPozycja operatora logistycznego względem klienta zależy w głównej mierze od liczby i zakresu świadczonych usług. Większe podmioty gospodarcze współpracują z dużymi operatorami w zakresie kompleksowej obsługi logistycznej. Kompleksowość usług postrzegana jest jako zaleta, z tego względu że usługobiorcy nie muszą rozpraszać się pozyskiwaniem wielu różnorodnych usługodawców, prowadzeniem wielu negocjacji, dokonywaniem wielu uzgodnień oraz przeprowadzaniem wielu ocen i rozliczeń.

Małe firmy wolą korzystać z usług mniejszych operatorów, z powodu mniejszego stopnia skomplikowania zarządzania logistyką oraz możliwości dostosowania usług do indywidualnych potrzeb.

Przykładowe sytuacje współpracy:
 • operator – duży usługobiorca – szeroki zakres usług, długa współpraca;
 • operator – duży usługobiorca – pojedyncze usługi;
 • operator – mały usługobiorca – szeroki zakres usług;
 • operator – mały usługobiorca – sporadyczne usługi;
 • operator – zespół klientów – zróżnicowane usługi;
 • operator jako integrator łańcucha dostaw.


Ewolucja i innowacjeWraz z rozwojem logistyki i rosnącymi potrzebami klientów, operatorzy logistyczni realizują dodatkowo coraz więcej nowych usług, posługując się przy tym coraz nowszymi osiągnięciami w dziedzinie technologii.

Najważniejszym zadaniem i wyzwaniem operatorów jest indentyfikowanie potrzeb klientów i zaspokojenie tych potrzeb. Zabiegając o klientów, operatorzy podejmują różnorodne działania:
 • budują partnerstwo;
 • zwiększają poziom integracji;
 • budują wzajemne zaufanie;
 • zapewniają wiarygodność;
 • prowadzą ciągły dialog;
 • intensyfikują indywidualne podejście w obsłudze;
 • wydłużają współpracę;
 • poprawiają atmosferę współpracy;
 • zwiększają efektywność działania;
 • poprawiają jakość usług;
 • znajdują korzystniejsze rozwiązania;
 • dzielą się wiedzą i osiągnięciami.


Postęp w logistycznej obsłudze klientów dokonuje się w przybliżeniu w następującejkolejności:
 • podejmowanie nowych inicjatyw;
 • wdrażanie nowych technologii;
 • osiąganie nowych cech;
 • prowadzenie nowych działań;
 • świadczenie nowych usług;
 • pełnienie nowych funkcji;
 • uzyskiwanie nowych efektów;
 • pełnienie nowych ról.


Aby zwiększyć swoją konkurencyjność i poziom świadczonych usług, operatorzy korzystają z rozbudowywanych systemów informatycznych oraz wydajniejszych systemów mobilnych. Rozwijane przez operatorów nowe narzędzia i produkty umożliwiają z kolei innowacyjne zmiany skutkujące nowymi rozwiązaniami dla klientów.Nowe rozwiązania pozwalają m.in. na:
 • szybszy przepływ zdigitalizowanych informacji;
 • lepszą komunikację;
 • bieżącą kontrolę nad wszystkimi procesami logistycznymi;
 • monitorowanie zakłóceń;
 • bieżące korekty;
 • zapewnienie dostaw w systemie Just In Time,
 • organizację przemieszczania w trybie flow logistics gwarantując nieprzerwany przepływ niezależnie od liczby nadawców, rodzaju towarów czy rozmieszczenia odbiorców,
 • dystrybucję z fabryk bezpośrednio do finalnego konsumenta,
 • znaczną redukcję zapasów oraz innych kosztów logistycznych,
 • możliwość eliminacji systemów logistycznych zleceniodawców,
 • upowszechnienie na rynku logistycznym wysokich standardów obsługi klienta.


Zobacz teżCentrum logistyczne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.