Zarządzanie eksploatacją (ITIL) Przekierowano ze strony: Operations management (ITIL) ang. operations management

Zarządzanie eksploatacją[1]

Zobacz

zarządzanie eksploatacją systemów informatycznych

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 30 września 2015 r.