Centrum operacyjne (ITIL) Przekierowano ze strony: Operations bridge (ITIL) ang. operations bridge

Centrum operacyjne (mostek operacyjny) - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) fizyczna lokalizacja, na przykład pomieszczenie, w którym zlokalizowany jest zespół i systemy monitorowania infrastruktury teleinformatycznej i usług informatycznych.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.