Koszt operacyjny (ITIL) Przekierowano ze strony: Operational cost (ITIL) ang. operational cost

Koszt operacyjny - koszt, którego źródłem jest dostarczanie usług wywołujących powtarzalne płatności, takich jak: koszty pracownicze, koszty serwisu urządzeń, zasilania itp. Często nazywany kosztem lub wydatkiem bieżącym.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.