Operacyjny (ITIL) Przekierowano ze strony: Operational (ITIL) ang. operational

Operacyjny - najniższy z trzech poziomów planowania i dostarczania. Pozostałe dwa to strategiczny i taktyczny. Działania operacyjne obejmują codzienne lub planowane krótkoterminowo działania lub procesy dostarczania lub zarządzania usługami informatycznymi (ang. ITSM).[1]

Uwaga

Określenie operacyjny często używane jako synonim terminu produkcyjny.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.