Rentowność netto Przekierowano ze strony: Operating income margin ang. Net Profit Margin, NPM, Net Profit Ratio, NPR, return on sales, ROS, operating margin, operating income margin, operating profit margin

Rentowność netto (marża netto, zwrot przy sprzedaży, wskaźnik rentowności sprzedaży) - Zysk netto z danego okresu sprawozdawczego podzielony przez wartość sprzedaży w danym okresie. Marża netto pokazuje jak zyskowna była w danym okresie działalność firmy. Marża netto uwzględnia koszty poniesione przez firmę, gdyż do jej kalkulacji wchodzą wszystkie koszty, zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie.

Informuje o tym ile procent sprzedaży stanowi marża zysku po odliczeniu wszystkich kosztów i zapłaceniu podatków. Wyższy poziom tego wskaźnika wskazuje na korzystniejszą kondycję finansową przedsiębiorstwa. Pogorszenie wskaźnika oznacza, że przedsiębiorstwo musi zrealizować większe rozmiary sprzedaży do osiągnięcia określonej kwoty zysku. W polskich warunkach określa, ile groszy zysku przyniosła przedsiębiorstwu jedna złotówka sprzedaży.

Możliwe jest liczenie marży netto nie tylko na podstawie sprawozdań finansowych. Marżę można wyliczać również dla sprzedaży poszczególnych kategorii produktów, pojedynczych produktów lub oddziałów firm. Liczenie marży jest możliwe tam, gdzie można zidentyfikować i przyporządkować poszczególnym przychodom ze sprzedaży odpowiednie koszty.

Uwagi

Nie należy mylić marży z narzutem na cenę zakupu towaru.

Linki zewnętrzne

Wskaźniki rentowności na cire.pl

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.