OpenUP Przekierowano ze strony: Open Unified Process ang. Open Unified Process

OpenUP - proces będący częścią Szablonu Procesów Eclipse'a czyli Eclipse Process Framework (EPF), rozwijanego poprzez Eclipse open source organization. Dostarcza zbioru dobrych praktyk opracowanych przez głównych teoretyków oprogramowania oraz społeczność programistów, który pokrywa szeroki zbiór zapotrzebowań.

Spis treści

Rozwój standardu

Od kiedy powstał RUP około 1998 roku, stał się on standardem w wielu organizacjach IT. Oparty na gruntownej wiedzy oferuje wsparcie dla wielu procesów i systemów. Jednakże RUP potrafi być także bardzo skomplikowany i jego adaptacja może być dla wielu firm zbyt trudna i kosztowna.

Pewnego ducha świeżości do branży informatycznej wprowadziło z kolei Zwinne programowanie, powstałe wraz z tzw. Manifestem Agile z 2001 roku. Metody takie jak Programowanie ekstremalne czy Scrum zaoferowały nowe podejście. Ich celem nie było jednakże zastąpienie RUP, choć idea zwinności zaczęła interesować wiele osób, w tym te które pracowały przy użyciu RUP.

Obecnie wiadomo że zwinność nie jest remedium na wszystkie problemy i trudności związane z programowaniem. Stosowanie tej metodyki wymaga często całkowitej zmiany kultury organizacyjnej na którą nie wszyscy są gotowi. Rozwiązaniem na pogodzenie wad i zalet RUP i metodyk Agile stało się właśnie OpenUP.

Zastosowanie

Organizacje IT szukające sposobów na zaadaptowanie iteracyjnych i przyrostowych modeli swego czasu znalazły się w trudnym położeniu (co zauważyliśmy powyżej), gdyż nie istniało idealne rozwiązanie. Podczas, gdy RUP wspierany przez IBM, główna iteracyjna metoda software'owa, był zbyt trudny do wdrożenia ze względu na swoją skomplikowaną strukturę, metody zwinne takie jak XP czy Scrum ze względu na swoje braki dokumentacyjne spotykały się ze sprzeciwem ze strony kierownictwa.

Dylemat co wybrać rozwiązuje proces OpenUP posiadający pakiet opcji RUP oraz najlepszych praktyk zwinnych. OpenUP zadowala kierownictwo, gdyż posiadają dzięki niemu stabilny, dobrze opracowany system, który jednocześnie jest łatwy we wdrożeniu a także i służy zespołowi niczym szwedzki stół z najlepszymi software'owmi praktykami, gdyż dostęp mają umożliwiony dzięki przeglądarkom internetowym.

Opis

OpenUP zachowuje podstawowy charakter Rational Unified Process, w tym:
  • iteracyjne wytwarzanie oprogramowania
  • wytwarzanie sterowane przypadkami użycia (ang. use case) i scenariuszami
  • zarządzanie ryzykiem
  • podejście skoncentrowane na architekturze (ang. architecture-centric approach)


Najbardziej lekka i zwinna forma OpenUP to OpenUP/Basic, która jest przeznaczona dla małych zespołów zainteresowanych metodykami zwinnymi. Małe zespoły składają się z 3 do 6 osób i opracowują projekty o czasie trwania od 3 do 6 miesięcy.

Z samej dokumentacji procesu OpenUP można dowiedzieć się z kolei, iż opisywany proces jest iteracyjny, minimalny, kompletny i rozszerzalny. Ponadto podobnie jak w RUP w obrębie procesu występują cztery fazy:
  • rozpoczęcie (ang. inception)
  • opracowanie (ang. elaboration)
  • wytworzenie (ang. construction)
  • przekazanie (ang. transition)


W obrębie każdej fazy może występować wiele iteracji. Istotą OpenUP jest podział pracy na niewielkie iteracje, demonstrowanie wyników i ich ocena oraz otrzymywanie „sprzężenia zwrotnego” od odbiorców systemu. W przeciwieństwie do RUP OpenUp nie wspiera jednak modelowania biznesowego.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.