Opcja odtwarzania (ITIL) ang. recovery option

Opcja odtwarzania - strategia w fazie ITIL Projektowanie Usług reagowania na przerwy w działaniu usługi. Powszechnie stosowane strategie to:W opcjach odtwarzania można korzystać z dedykowanych serwerowni własnych lub obiektów dostawców zewnętrznych współużytkowanych przez wiele organizacji biznesowych.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.