Opakowanie

Opakowanie - stanowi element zintegrowany z produktem. Z punktu widzenia ekologii opakowanie powinno być przyjazne dla środowiska tzn. możliwe do powtórnego wykorzystania (np. recykling).

Spis treści

Funkcje opakowań

Funkcja ochronna

 • zabezpiecza produkt przed zniszczeniem, zepsuciem, utratą cech jakościowych, (w przypadku produktów niebezpiecznych chroni przed szkodliwym ich oddziaływaniem);
 • ułatwia Magazynowanie;
 • umożliwia bezpieczny Transport, prawidłowo zaprojektowane opakowanie zmniejszają jego Koszty;
 • zapewnia wygodę w użytkowaniu produktu (np. łatwość otwierania, powtórnego zamknięcia opakowania).

Funkcja promocyjna

 • opakowanie ma duże znaczenie dla skuteczności działań marketingowych , odgrywa dużą rolę w systemach funkcjonowania wolnego rynku, atrakcyjnie opakowany produkt jest sprzedawany częściej, co prowadzi do zwiększenia zysków i zmniejszenia kosztów sprzedaży;
 • kreowanie wizerunku produktu (promocja);
 • podnoszenie jego wartości (dzięki odpowiednio dobranej konstrukcji opakowania);
 • reklama produktu i producenta, opakowanie często staje się najskuteczniejszym środkiem reklamowym ponieważ wpływa na nabywcę w momencie dokonywania zakupu;
 • stymulacja sprzedaży;
 • przyciąga uwagę potencjalnego nabywcy;
 • tworzy scenerię produktu;
 • wywołuje chęć kupowania produktu;
 • wywołuje transakcję kupna-sprzedaży.

Funkcja informacyjna

 • zawiera informacje o produkcie, zasadach jego użytkowania, składnikach przez co przybliża produkt do klienta;
 • wyróżnia i identyfikuje produkt w ofercie asortymentowej.


Rodzaje opakowańNajczęściej stosuje się następujące kryteria podziału:
 • Rozpatrywanie zagadnienia styku opakowań z towarami:
  • opakowania bezpośrednie – mają bezpośredni kontakt z towarami, chronią je przed wpływami zewnętrznymi. Są one bardziej ekonomiczne. Należą do nich np.: torebki papierowe, słoiki.
  • opakowania pośrednie – służą do ochrony towarów opakowanych bezpośrednio i samych opakowań przed uszkodzeniami mechanicznymi, wpływami atmosferycznymi, kradzieżą. Odgrywają ważną rolę w czasie transportu i przechowywaniu. Należą do nich skrzynie, klatki.
 • Przeznaczenia opakowań:
  • Jednostkowe – zawierają określoną ilość towarów sprzedawaną w handlu detalicznym. Opakowania te powinny umożliwić rozpoznanie opakowanej jednostki.
  • Zbiorcze – zawierają od kilku do kilkudziesięciu opakowań jednostkowych. Pełnią funkcję ochronną. Nie są przeznaczone dla konsumentów. Do klientów trafiają w przypadku dużej ilości opakowań jednostkowych np.: napoje, cukier.
  • Transportowe – obejmują ilości towarów, które są najwłaściwsze do wykonywania czynności manipulacyjnych i ułatwiają transport. Mogą to być opakowania bezpośrednie i pośrednie.
 • Ze względu na trwałość opakowania dzielimy na:
  • trwałe,
  • nietrwałe.
 • Surowca z jakiego wykonane są opakowania.
Opakowania drewniane
Są to najczęściej opakowania transportowe do których zaliczamy:
 • skrzynie,
 • klatki,
 • pojemniki,
 • kosze.
Opakowania drewniane jednostkowe są to:
 • łubianki,
 • beczki,
 • wełna drzewna, jako materiał pomocniczy.
Zalety opakowań drewnianych:
 • dobra wytrzymałość mechaniczna,
 • złe przewodzenie ciepła i prądu elektrycznego, mają nieznaczną przenikalność powietrza, mają słabą aktywność.
Ich wady:
 • hydroskopijność (wchłanianie wilgoci),
 • są łatwopalne,
 • niekiedy wydzielają zapach żywicy,
Opakowania metalowe
Do opakowań metalowych zalicza się:
 • puszki,
 • beczki,
 • wiadra,
 • kanistry,
 • konwie,
 • pudełka,
 • pojemniki,
 • skrzynie,
 • tuby,
 • folie.
Zalety:
 • są często stosowane jako opakowania wielokrotnego użytku,
 • są bardzo wytrzymałe pod względem mechanicznym,
 • mają odpowiednią twardość (co ułatwia transport),
 • łatwe w obróbce
 • odporne na korozję,
 • można na nie łatwo nakładać rysunki,a napisy powlekać lakierem.
Wady:
 • duże przewodnictwo cieplne.
Opakowania papierowe
Mają bardzo liczne zastosowanie jako miękkie i sztywne.Opakowania miękkie to:
 • papier pakowy uszlachetniany oraz powlekany tworzywami sztucznymi lub metalowymi.
Opakowania sztywne:
 • kartony,
 • tektura,
 • sklejka tekturowa wielowarstwowa.
Zalety:
 • dobre właściwości mechaniczne,
 • mała masa,
 • bezwonność,
 • słabe przewodnictwo cieplne,
 • łatwość przerobu,
 • można wykonywać na nim wydruki,
 • tani w produkcji – możliwość odzyskania z makulatury.
Wady:
 • nasączliwość która zmniejsza wytrzymałość mechaniczną.
Opakowania szklane
Stosowane do pakowania artykułów żywnościowych. Zaliczmy do nich:
 • butelki,
 • słoiki,
 • słoje,
 • balony,
 • ampułki.
Mogą być produkowane za szkła bezbarwnego lub barwionego. Szkło ciemne nie przepuszcza promieni nadfioletowych, które przyczyniają się do utraty witamin.Zalety:
 • gładkość powierzchni,
 • nienasiąkalność,
 • obojętność,
 • odporność chemiczna,
 • przezroczystość,
 • higieniczność,
 • wielokrotność użytku.
Wady:
 • konieczność stosowania dodatkowo opakowań ochronnych.
Opakowania z tworzyw sztucznych
Występują w różnych formach np.:
 • arkusze folii,
 • torby,
 • worki,
 • opakowań grubościennych (kanistry).
Z tworzyw sztucznych wyrabia się zamknięcia do innych tradycyjnych opakowań, jak zakrętki, kapsle, korki.Zalety:
 • opakowaniom plastikowym można nadać różne kształty,
 • są bardzo estetyczne,
 • mają dużą wytrzymałość mechaniczna,
 • odporność chemiczną,
 • odporność na działanie drobnoustrojów i owadów,
 • przezroczystość,
 • są niedrogie,
 • mają małą masę,
 • są odporne na działanie wody, gazów, temperatury.
Wady:
 • są nieekologiczne.
Opakowania z tkanin
Są to:
 • worki produkowane z juty, lnu, konopi i wiskozy.
Zalety:
 • najlepszy rodzaj opakowań do towarów sypkich, którym należy zapewnić dopływ powietrza,
 • mają małą masę,
 • należą do opakowań wielorazowego użytku.
Wady:
 • łatwość zanieczyszczenia,
 • mała trwałość i mała odporność na czynniki zewnętrzne.


Zasady projektowania opakowańCena Projektu opakowania wynosi od 10% 15% kosztów wprowadzenia nowego produktu na rynek.

Pomysłowe opakowanie, np. w oryginalnym kształcie i kolorze, może odegrać istotną rolę w walce o miejsce na rynku. Mając dobry produkt i atrakcyjne opakowanie, firma może wiele zaoszczędzić na wydatkach na reklamę.

Kwestie brane pod uwagę przy projektowaniu opakowań:
 • Wybór rodzaju opakowania zależy od typu i właściwości produktu. Wystepują jednak pewne granice obciążania nabywcy kosztem opakowań. Producent musi przewidzieć, czy produkt będzie sprzedawany w opakowaniu jednostkowym, czy też kilka jednostek produktu sprzedawane będzie w opakowaniu zbiorczym. Pakowanie wielu jednostek w opakowanie zbiorcze może być niepraktyczne dla produktu używanego rzadko, w dodatku zwiększa to koszt produktu.
 • Należy podjąć odpowiednie decyzje, związane z funkcją opakowania, co do jego kształtu, materiałów, kolorów, tekstu zamieszczonego na nim oraz znaku firmowego. Często trzeba rozstrzygnąć, czy w danym opakowaniu produkt sprzedaje sie dobrze czy opakowanie jest tylko artystycznie pociagające.
 • Opakowanie musi być wystarczająco duże, aby pomieścić produkt.
 • Podstawowe czynniki decydujące o walorach estetycznych opakowań to ich kolorystyka, liternictwo oraz umieszczone na opakowaniach elementy zdobnicze i ilustarcyjne. Projektant opakowania starannie rozpatruje gabaryty, materiał, grafikę i wygląd zewnętrzny, gdyż wpływają one na wizerunek produktu. Dobór kolorów jest jednym z najważniejszych zadań wzornictwa opakowań. Mają one spośród wszystkich czynników plastycznych największa zdolność zwracania na siebie uwagi klienta. Łatwiej zauważyć te kolory, które bardziej odbijają promienie świetlne, a więc np. żółty, pomarańczowy czy zielony.


Bibliografia

 • Opakowanie, Wikipedia pl
 • Opakowania, ściąga.pl
 • Joanna Kosińska: Opakowanie, Encyklopedia zarządzania
 • J. Altkorn: Podstawy marketingu,Instytut Marketingu, Kraków 2004
 • C. F. Hales: Opakowanie jako instrument marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999
 • H. Mruk, I. Rutkowski: Strategia produktu, Warszawa 2001
 • B. Sojkin: Zarządzanie produktem, Warszawa 2003
 • A. Limański, K. Śliwińska: Marketing, zasady funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku, Wydawnictwo Difin Warszawa 2002
 • P. Kotler: Marketing Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005
 • T. Kramer: Podstawy marketingu, Wydawnictwo Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004
 • E. Michalski: Marketing - Podręcznik Akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2003
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.