Opłaty półkowe

Opłaty półkowe – należności nakładane przez duże sieci handlowe na swoich dostawców za obecność ich produktów w super- i hipermarketach. Są to nielegalne opłaty marketingowe i logistyczne.

Opis

Na fakturach ukrywane są jako koszty za m.in.:

Zgodnie z polskim ustawodawstwem i orzecznictwem sądowym powyższe praktyki są nielegalne. Stanowią o tym:
  • Ustawa o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji z dnia 16.04.1993r.,
  • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26.01.2006r., sygn. II CK 378/05, Wokanda, 2006/6


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.