Okres sprawozdawczy (ITIL) ang. accounting period

Okres sprawozdawczy - okres (zwykle rok), na jaki planowane są budżet, opłaty, amortyzacja i inne obliczenia finansowe.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 10 października 2015 r.