Zlokalizowany w innym kraju (ITIL) Przekierowano ze strony: Offshore (ITIL) ang. offshore

Zlokalizowany w innym kraju - określane w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) zapewnienie usług z miejsca zlokalizowanego poza granicami kraju odbiorcy usług, często z innego kontynentu. Termin Zlokalizowany w innym kraju może dotyczyć dostarczenia usług lub funkcji centrum obsługi użytkowników (ang. Service Desk).[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.