Office park ang. business park

Office park (park biznesowy, park biurowy) – obszar, na którym znajdują się liczne budynki biurowe. Stanowi przestrzeń biznesu, z której wyłączone są budynki przemysłowe oraz mieszkalne. W Polsce pierwsze parki biznesowe zaczęły powstawać w latach 90 XX wieku[1].

Spis treści

Charakterystyka„Największe office parki składają się nawet z kilkunastu budynków oferując łącznie ponad 100 tys. m2 powierzchni biurowej i wznoszone są fazowo na przestrzeni wielu lat. Biurowce wchodzące w skład takiego kompleksu charakteryzują się spójną architekturą i z reguły oferują ten sam lub zbliżony standard wykończenia.”[2] Zazwyczaj stawia się je w podmiejskich lokalizacjach, gdzie osiedla są tańsze ze względu na niższe Koszty gruntów oraz koszty budowy obiektów, niekoniecznie wyższych, ale raczej szerszych. Często znajdują się również w pobliżu autostrad lub głównych dróg.

Powierzchnie w biznes parkach wynajmują przede wszystkim firmy potrzebujące dobrzej jakości biur (szczególnie typu back office[3]) i Magazynów, np. wydawnictwa. Często są to również koncerny przenoszące swoje działy do krajów, w których ich funkcjonowanie wiąże się z mniejszymi Kosztami oraz większą dostępnością personelu.

W Polsce z parków biurowych korzystają także firmy międzynarodowe, które:

 • funkcjonują w ramach takich branż jak: motoryzacja, technologia informacyjna, czy farmaceutyka,
 • przenoszą do Polski część swojej działalności,
 • łączą się i szukają dużych przestrzeni do wynajęcia[4].


Parki biznesowe w PolsceNiektóre parki biurowe w Polsce:
 • Poleczki Business Park (Warszawa)
 • Allcon@Park (Gdańsk)
 • Kraków Business Park (Zabierzów)
 • Park Biznesu Teofilów (Łódź)
 • Długosza Business Park (Wrocław)
 • The Park Warsaw (Warszawa)
 • Łużycka Office Park (Gdynia)
 • Baltic Business Park (Szczecin)


Zalety parków biznesowych • efektywność i funkcjonalność miejsca prowadzenia biznesu[5],
 • znacznie niższe koszty najmu (obrzeża miasta),
 • łatwiejszy dojazd pracowników do pracy (korki w centralnych dzielnicach),
 • bardziej efektywne kosztowo w użytkowaniu,
 • inwestycje tańsze w budowie,
 • rozwój infrastruktury wokół parku biznesowego,
 • etapowość (umożliwiają najemcom w miarę rozwoju przedsiębiorstw zajmowanie nowych powierzchni biurowych)[6].


KrytykaWpływ centrów biurowych na strukturę miejską był szeroko krytykowany przez konserwatystów:
 • Rezultatem tej formy zasiedlania jest rozszerzanie się przestrzeni, które wymykają się kontroli budownictwa: pustki pomiędzy fragmentami niepołączonych dzielnic mieszkalnych, luki pomiędzy strefami zurbanizowanymi, opuszczone tereny uprawne itd. Wciąż trwa debata na temat tego, czy tradycyjny blok jest naiwnym rozwiązaniem problemu zarządzania peryferiami. Mimo to nowe podejście do organizacji przestrzennej pojawiło się z taką samą łatwością, jak każde inne nowe dobro konsumpcyjne.
 • Zurbanizowane parki pierwotnie pochodziły z hybrydyzacji koncepcji miasto-ogród i anglosaskich modeli uniwersyteckich kampusów. Przejęły niskie budynki z pierwszej koncepcji oraz dbałość o wolne przestrzenie jako sposób kształtowania środowiska, a także autonomiczne konstrukcje kampusów uniwersyteckich. Ostatecznie, parki są tematycznymi dzielnicami autonomicznych fragmentów architektonicznych, ułożonych wokół parkingów i usług komunalnych, w najbardziej dostępnych punktach sieci drogowej metropolii.


Zobacz też

Bibliografia

Business park, Wikipedia en
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.