Odstępstwo (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Off-specification (PRINCE2) ang. off-specification

Odstępstwo (niezgodność) - coś, co powinno być dostarczone przez projekt, ale nie jest (lub przewiduje się, że nie będzie) a czego Kierownik Projektu nie jest w stanie zapewnić w granicach ustalonych tolerancji. Może to być brakujący produkt lub produkt, który nie jest zgodny ze swoją specyfikacją. Jest to rodzaj zagadnienia.[1]

Spis treści

Skład

Udokumentowanie odstępstwa winno zawierać:
 • datę zgłoszenia,
 • status,
 • opis odstępstwa względem specyfikacji,
 • oddziaływanie (konsekwencje) odstępstwa,
 • oszacowanie priorytetu,
 • decyzję,
 • szczegóły przydzielenia (jeśli jest to celowe),
 • daty przydzielenia,
 • daty załatwienia.


Pochodzenie/Źródło

Odstępstwo może być zgłoszone w dowolnym momencie przez każdego, kto jest związany z projektem. Będzie ono przyjęte jako część podprocesu Rejestrowanie zagadnień projektowych (SE3). Kierownik Projektu może także w trakcie podprocesu Analizowanie zagadnień projektowych (SE4) podjąć decyzję, że odstępstwem jest któreś ze zgłoszonych zagadnień projektowych.

Kryteria jakościBibliografia

 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.